Clima

clima Teritoriul comunei se încadrează în sectorul cu climă temperat – continentală în ţinutul climatic al Podişului deluros al Moldovei.
Ca peste tot în ţară, asistăm neputincioşi la recentele schimbări climatice, cu anotimpuri haotice şi cu precipitaţii fie prea exces, fie aproape lipsă. Totuşi proximitatea şi mica adâncime a apelor freatice permit locuitorilor să nu sufere de secetă în exces.
Aşezarea în faţa Carpaţilor Orientali face ca regiunea să fie acoperită iarna de masele reci de aer ale anticiclonului continental iar vara de aerul cald şi uscat din sud, conferind climei un caracter continental mai accentuat.
Regiunea de podiş este larg deschisă circulaţiei atmosferice din est, rezultatul fiind o intensificare a vânturilor. Ploile cu grindină şi furtunile mari sunt aici fenomene meteorologice destul de frecvente.
Covorul vegetal şi mai ales suprafeţele împădurite amplifică mozaicul pe care îl alcătuiesc microclimatele în dispunerea lor.

Pedologie
Condiţiile geografice, climatice şi de sol încadrează teritoriul comunei în categoria celor favorabile cultivării de cereale, pomilor fructiferi şi a creşterii animalelor.
Potrivit caracteristicilor geomorfologice, în general solurile aparţin tipului argilor-iluvionale cenuşii cu potenţial productiv mijlociu.
Solul privit ca învelişul geografic care reflectă în mod intim acţiunea tuturor celorlalţi factori ai mediului natural, reprezintă un spaţiu de locuit din vremuri străvechi, una din principalele bogăţii puse la dispoziţie de natură. Frecventa folosire de către populaţie în agricultură a introdus pe parcursul timpului noi aspecte, care i-au mărit sau nu productivitatea.
Condiţiile climatice din zonă, cu influenţe premontane, au constituit un factor important în procesul de solidificare atât prin acţiune directă cât şi indirectă.
Condiţiile geografice climatice şi de sol încadrează teritoriul comunei în categoria celor favorabile cultivării de cereale şi a creşterii de animale.

Share This:

Comments are closed.